Age Nationality and Domicile: Apply online | वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन अर्ज कसा करावा


वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र हे एक दस्तऐवज आहे जे एखाद्या व्यक्तीचे वय, राष्ट्रीयत्व आणि निवासस्थानाची पुष्टी करते. वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र हे सामान्यत: विविध कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारणांसाठी वापरले जाते, जसे की पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार नोंदणी किंवा शिक्षण आणि रोजगार-संबंधित कागदपत्रांसाठी अर्ज करणे.

प्रमाणपत्रामध्ये सामान्यत: व्यक्तीचे पूर्ण नाव, जन्मतारीख, जन्म ठिकाण, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवासाचा पत्ता समाविष्ट असतो. हे एखाद्या व्यक्तीच्या निवासस्थानाच्या स्थानिक सरकारी प्राधिकरणाद्वारे जारी केले जाते, जसे की नगरपालिका किंवा जिल्हा कार्यालय, आणि त्यासाठी ओळखीचा पुरावा आणि जन्म प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्ट सारख्या आधारभूत कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते.

Age Nationality and Domicile Validity | वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र वैधता

अधिकारक्षेत्रावर वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र वैधता कालावधी अवलंबून असू शकतो. उदाहरणार्थ, भारतात, अधिवास प्रमाणपत्र तीन वर्षांसाठी वैध आहे, तर युनायटेड स्टेट्समध्ये, त्याची कालबाह्यता तारीख असू शकत नाही. या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत विशिष्ट माहितीसाठी तुमच्या अधिकारक्षेत्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तपासणे उत्तम.

Age Nationality and Domicile Required Documents | वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे

 1. ओळखपत्र (यापैकी एक)

  1. आधार कार्ड
  2. मतदान ओळखपत्र
  3. पासपोर्ट
  4. ड्रायव्हिंग लायसन
 2. पत्त्याचा पुरावा (यापैकी एक)

  1. आधार कार्ड
  2. मतदान ओळखपत्र
  3. पासपोर्ट
  4. ड्रायव्हिंग लायसन
  5. टेलिफोन बिल
  6. पाणी बिल
  7. वीज बिल
 3. वयाचा पुरावा (यापैकी एक)

  1. बोनाफाईड प्रमाणपत्र
  2. शाळा सोडल्याचा दाखला
 4. राहण्याचा पुरावा (यापैकी एक)

  1. तलाठ्याकडून रहिवासी पुरावा
  2. ग्रामसेवकाकडून रहिवासी पुरावा
 5. अनिवार्य कागदपत्रे

  1. सेल्फ डिक्लेरेशन

Age Nationality and Domicile | वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्याचे ठिकाण

तुमच्या जवळील तहसीलदार कार्यालयामध्ये मिळेल

Age Nationality and Domicile | वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र FAQ

 1. वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

  वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र हे अधिकृत दस्तऐवज आहे जे एखाद्या व्यक्तीचे वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास याबद्दल माहिती प्रदान करते.

 2. मी वयाचे राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसा करू शकतो?

  तुम्ही तुमच्या स्थानिक सरकारी कार्यालयात किंवा दूतावासात वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकता. तुमच्या राहत्या देशानुसार अर्ज करण्याची प्रक्रिया बदलू शकते.

 3. वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना मला कोणती कागदपत्रे प्रदान करावी लागतील?

  तुम्हाला तुमची ओळख दस्तऐवज प्रदान करणे आवश्यक आहे जसे की तुमचे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आणि राहण्याचा पुरावा. तुम्हाला तुमच्या पालकांच्या राष्ट्रीयत्वाचा आणि निवासस्थानाचा पुरावा देखील द्यावा लागेल.

 4. वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो?

  तुम्ही ज्या देशात अर्ज करत आहात त्यानुसार प्रक्रियेचा कालावधी बदलू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, प्रमाणपत्र प्राप्त होण्यासाठी काही दिवस ते काही आठवडे लागू शकतात.

 5. वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किती खर्च येतो?

  वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र मिळविण्याची किंमत देश आणि तुम्ही ज्या विशिष्ट कार्यालयातून अर्ज करत आहात त्यानुसार बदलते.

 6. वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी कोण अर्ज करू शकतो?

  वयाची किंवा राष्ट्रीयत्वाची पर्वा न करता, कोणीही वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतो.

 7. वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र कसे वापरले जाते?

  वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवासाचा पुरावा म्हणून वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र वापरले जाऊ शकते जसे की पासपोर्ट अर्ज, मतदान नोंदणी आणि रोजगार पडताळणी यासारख्या विविध कारणांसाठी.

   You May Like This : कोल्हापूर जवळील पर्यटन स्थळे